آگاهی محیطی در فوتبال برای بهتر بازی کردن

حقیقت جالب توجهی که درباره قهرمانان اکثر رشته های ورزشی وجود دارد عبارت است از این واقعیت که همه آنها روی نقاط قوت و توانایی های خود تمرکز کرده ولی همزمان از نقاط ضعف خویش نیز آگاهی دارند. یعنی چه چیزهایی را باید انجام دهند و برای پیشرفت و بهبود بازی خود نیازمند چه مهارت هایی می باشند.
قهرمانان عاشق کار کردن بر روی نقاط ضعف خود و توسعه آنها هستند. آنها دانش آموزان ورزش خود هستند و همیشه در ذهن شان بازی را تصور کرده و با اعتماد به نفس، بر روی زمین گام می گذارند.
باید در درون خود به اینکه بهترین فوتبالیست هستید، باور راسخ داشته و در دنیای بیرون نیز همیشه به فکر یادگیری از دیگران باشید.

منبع: فوتبال محکم (فصل چهار، ذهن مسی)
ترجمه: هاشم فعال (مشاور و روانشناس فوتبال)
منبع اولین کانال تخصصی روانشناسی فوتبال در ایران @footballbrain

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.