اموزش خصوصی فوتبال به صورت انفرادی

آموزش انفرادی فوتبال (عاشق تمرین دادن های انفرادی باشید):

به آموزش انفرادی بازیکنان خود در لا به لای کارهای تیمی توجه کنید. بازیکنان بدون توجه به سن و سطوحی که بازی می کنند نیازمند توجهات فردی و مستقل هستند. از توانایی مغز خود جهت تغییر و سازماندهی انفرادی بازیکنان استفاده کنید و آنها کمک کنید تا دانش آموزان خوبی شوند.

منبع: کتاب مغز فوتبال  ترجمه: هاشم فعال (مشاور و روانشناس فوتبال)
منبع کانال تخصصی روانشناسی فوتبال در ایران @footballbrain

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.