پيام باشگاه برق جديد به مناسبت پيروزي قشقايي شيراز

بار ديگر فوتبال نشان داد ميتواند موجب اتحاد و همدلي گردد، جايي كه فارغ از هر گونه نژاد ميتوان همدل بود و اين همدلي را فرياد زد.
امروز شيرازيها نشان دادند وقتي پشت هم باشند ميتوانند دست به هركاري بزنند، ورزشگاه پير حافظيه امروز شاهد شور و هيجان مردمي بود كه از ترك و فارس براي پيروزي تيمي به نام قشقايي شيراز از سراسر استان، دور يكديگر جمع شده بودند. خوشا به غيرت تمام كساني كه امروز نام شيراز را فرياد كشيدند و موجب عزت آن شدند.چه زيبا بود نواي پرشور ساز قشقاييها و رقص دستمال هاي هفت رنگ انها در حافظيه. امروز حتي اگر صعود از آن شيرازيها نميبود هم باز بايد به آنها تبريك ميگفتيم اما چه بهتر كه حاصل اين يكصدايي صعود يك تيم از شهر شيراز و ايل بزرگ قشقايي بوده است.
باشگاه فرهنگي ورزشي برق جديد اين پيروزي را به مردم استان فارس به ويژه ايل غيور قشقايي و اعضاي محترم اين باشگاه تبريك گفته ،اميدوار است اين شور و حال در اين شهر پايدار باشد.
منبع کانال @newbarghclub

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.