پیروی کردن عملکرد ورزشکاران از نگرش و فکری که دارند

عملکرد از نگرش و فکری که هست پیروی می کند، اینکه عملکرد ما به عنوان یک فوتبالیست بازتابی از نگرش خود ماست، حقیقتی می باشد که بنده در طی این چند سال فعالیت خود به عنوان روانشناس ورزش و فوتبال به آن پی برده و ایمان پیدا کرده ام.

هر فوتبالیستی در زندگی حرفه ای خود، با چالش های مختلفی رو به رو می شود که برای مقابله با این چالش ها دو راه بیشتر ندارد: مبارزه یا تسلیم شدن!

این چالش ها ممکن است در زمین فوتبال و حین بازی رخ دهد. مثلا: بازیکنی تکل بسیار خشنی بر روی شما انجام دهد. خوب شما کدام راه را انتخاب می کنید؟ مبارزه ( حفظ خونسردی و انتقال خشم در جهت انجام یک بازی خوب) یا تسلیم شدن (درگیری فیزیکی و لفظی و احتمالا اخطار یا اخراج و همچنین از دست دادن تمرکز)؟ کدامیک؟

یا حتی می تواند در خارج از زمین رخ دهد. مثلا: مربی به شما بازی نمی دهد و در نیمکت می نشینید. مبارزه( شرکت مداوم و با انرژی در تمرینات، برطرف کردن نقاط ضعف، تلاش در جهت یادگیری بیشتر)؟ یا تسلیم شدن (افت اعتماد به نفس، شرکت نامنظم و بی انگیزه در تمرینات)؟ کدامیک؟

فوتبالیست موفق، فوتبالیستی است که مبارزه را انتخاب کند. وقتی مبارزه کردن در یک شیوه چالشی را انتخاب کردید، وقتی موقعیت پیش آمده را یک فرصت یادگیری تصور کردید نه یک تهدید، آن موقع هست که زنجیره ای از عکس العمل های مثبت شما را فرا خواهد گرفت.

ما قادر به تغییر موقعیتی که در آن قرار گرفته ایم، نیستیم. ولی می توانیم نوع پاسخ به آن موقعیت چالشی را خودمان، انتخاب کنیم.

منبع: نوسته های دکتر هاشم فعال (مشاور و روانشناس فوتبال)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.